Bị nhân xơ tử cung có uống được không có làm cho nhân xơ phát triển lớn hơn không?

Bị nhân xơ tử cung có uống được không có làm cho nhân xơ phát triển lớn hơn không?

Ý kiến của bạn

Danh mục