E dang trong tinh trang tien man kinh vay uong thuoc nay vao co the keo dai tuoi kinh ko ah

Trả lời

Bạn Đăng Thu Chín thân mến!

Bạn sử dụng được nhé. Bạn đã nhắn lại số điện thoại Dược Sĩ sẽ gọi lại và tư vấn cho bạn tốt nhất nhé, bạn lưu ý điện thoại để tránh bỏ nhỡ cuộc gọi từ các Dược Sĩ

Thân ái!

Ý kiến của bạn

Danh mục