E năm nay 29 tuổi đã có một con 4tuoi .4 năm nay e bị khô âm đạo và không có cảm giác. E dùng thuốc này có được không và có hiệu quả không ạ?

Ý kiến của bạn

Danh mục