Hỏi ve tinh hinh sức khoe cua vo

Vợ e bị khô âm dao hay bức boi trong nguoi thường xuyen có huyet trang vay e phải lam sao mong đc từ van

Trả lời

Bạn Trần Lạc Long thân mến!
Bạn có thể sử dụng sản phẩm Ladyfirstz cho vợ sử dụng nhé. Mình đã nhận được số điện thoại của bạn Dược Sĩ sẽ gọi lại và tư vấn chi tiết cho bạn nhé.

Thân ái!

Ý kiến của bạn

Danh mục