Tôi vừa mổ bưới cơ trơn tử cung đã cắt tử cung hoàn toàn vét hạch chậu va cắt hai bên buồng trứng,tôi đã mổ đc 1thangs rưỡi nhưng vết mổ chưa lành vẫn còn đau hiên tại tôi thấy có triêu trưng bốc hỏa va mất ngủ.Vayj tôi muốn hỏi tôi có thể dunyf spham này đc ko?

Ý kiến của bạn

Danh mục