Tu khi sinh e be đen gio.e k con nhu truoc.kho rat môi lân qh lai đau va rât mêt.e đọc nhung thư trên kia hinh nhu e co hêt.da sậm màu kinh nguyệt ra màu đen sạm vs lai rất it.e ms 25t.co dung dc k

Ý kiến của bạn

Danh mục